at patruljere

at patruljere
to patrol

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Patruljere — Gå vagt …   Danske encyklopædi

  • patruljere — pa|trul|je|re vb., r, de, t …   Dansk ordbog

  • Strandrider — eller Vadestedsrider: Opsynsmand med opgave at patruljere langs stranden for at forebygge smugleri. En underordnet Strandrider: Strandløber …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”